Ajuts socials per a persones amb dependència del municipi de Llambilles

Ajuts Dependència

Ajuts socials per a persones amb dependència del municipi de Llambilles

 

Us informem que l’Ajuntament de Llambilles ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts socials municipals destinats a persones que tinguin reconeguda la situació de dependència.

 

 

Destinataris

  • Persones físiques empadronades al municipi de Llambilles, amb nivells de Gran dependència, dependència severa o moderada, que compleixin els requisits establerts en les bases

 

 REQUISITS PER PODER SOL.LICITAR ELS AJUTS:

  • Acreditar la residència en el municipi Llambilles en la data de formulació de la sol•licitud, així com en els quatre anys anteriors i de forma continuada, del beneficiari o del familiar directe de primer grau quan només aquest darrer resideixi a Llambilles.
  • Acreditar que els ingressos de la unitat familiar obtinguts al llarg de l’últim any no superin la quantitat de 60.000 euros. Conformen unitat familiar tots els membres que figuren empadronats al mateix domicili que el beneficiari, a excepció dels ingressos obtinguts pel cuidador o cuidadora de la persona depenent quan aquest/a està empadronat al mateix domicili.
  • Tenir reconegut un nivell de dependència en aplicació els barems de valoració dels graus i nivells de dependència (BVD), d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i Real decret 174/2011, d’11 de febrer, d’aprovació del barem de valoració de la situació de dependència establert en la llei esmentada, i que tot seguit es descriu literalment:

Quantia

Màxim 3.000 euros a l’any per beneficiari.

Termini per fer la sol·licitud

Fins el dia 11 de novembre de 2022 (inclòs).

Documents que cal adjuntar a la sol·licitud:

La petició ha d’anar acompanyada obligatòriament dels documents següents:


• Instància de Sol•licitud, preferiblement electrònica
• Fotocòpia DNI del beneficiari.
• Certificat d’empadronament i de convivència amb tots els membres de la seva unitat familiar.
• Resolució judicial que acrediti la representació legal, si s’escau.

• Dades econòmiques de tots els membres de la unitat familiar: fotocòpia última declaració de renta o, si no se’n fa, certificat o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades, retribucions en diners, etc. emesos per la Seguretat Social o altres administracions o organismes públics o privats.
• Declaració jurada en el sentit que no es perceben altres ingressos que els declarats.
• Detall de necessitats concretes a atendre amb l’ajut que se sol•licita i del seu cost.
• Document de reconeixement/valoració del nivell de dependència en aplicació dels barems exposats en l’apartat 4t.

Documentació:

Model Declaració d'ingressos

Model Annex 0 Sol·licitud

Model Annex 2: Detall de necessitats

Model Annex 3: Atenció al familiar

Model Annex 4: Justificació Completa

Enllaç instància genèrica: Aquí

Més informació

Poseu-vos en contacte amb les oficines municipals.

Descarragueu les bases AQUÍ

Ajuntament de Llambilles

Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles


Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)


Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G


Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies

logo diputacio

El lloc web llambilles.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Vostè pot permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pot canviar la seva configuració sempre que ho desitgi. Trobarà més informació en la nostra Política de Cookies

© 2020 Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles