Ajuts Dependència

Ajuts socials per a persones amb dependència del municipi de Llambilles

L’Ajuntament de Llambilles ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts socials municipals destinats a persones que tinguin reconeguda la situació de dependència.

Destinataris

  • Persones físiques empadronades al municipi de Llambilles almenys durant quatre anys anteriors a al data de sol·licitud, sigui el beneficiari o el familiar directe de primer grau que té cura de la persona depenent.
  • Que els ingressos de la unitat familiar obtinguts durant l’any no superin la quantitat de 60.000 euros. Conformen unitat familiar tots els membres que figuren empadronats al mateix domicili que el beneficiari.
  • Que a més tinguin reconegut el nivell de Gran Dependència, Dependència Severa o Dependència Moderada, segons barems de valoració de graus i nivells (BVD).

Quantia

Màxim 3.000 euros a l’any per beneficiari.

Termini per fer la sol·licitud

Fins al 19 de novembre de 2021 (inclòs).

Documents que cal adjuntar a la sol·licitud:

La petició ha d’anar acompanyada obligatòriament dels documents següents:


• Instància de Sol•licitud, preferiblement electrònica
• Fotocòpia DNI del beneficiari.
• Certificat d’empadronament i de convivència amb tots els membres
de la seva unitat familiar.
• Resolució judicial que acrediti la representació legal, si s’escau.

• Dades econòmiques de tots els membres de la unitat familiar: fotocòpia última declaració de renta o, si no se’n fa, certificat o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades, retribucions en diners, etc. emesos per la Seguretat Social o altres administracions o organismes públics o privats.
• Declaració jurada en el sentit que no es perceben altres ingressos que els declarats.
• Detall de necessitats concretes a atendre amb l’ajut que se sol•licita i del seu cost.
• Document de reconeixement/valoració del nivell de dependència en aplicació dels barems exposats en l’apartat 4t.

Documentació:

Model Declaració d'ingressos

Model Annex 0 Sol·licitud

Model Annex 2: Detall de necessitats

Model Annex 3: Atenció al familiar

Model Annex 4: Justificació Completa

Més informació

Poseu-vos en contacte amb les oficines municipals.

Descarragueu les bases AQUÍ

Ajuntament de Llambilles

Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles


Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)


Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G


Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies

logo diputacio

El lloc web llambilles.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Vostè pot permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pot canviar la seva configuració sempre que ho desitgi. Trobarà més informació en la nostra Política de Cookies

© 2020 Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles